Menu Profil Szukaj

Zasady Polityki prywatności

Polityka prywatności na Vegeta.pl 

Dane osobowe. Danymi osobowymi są wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny, imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail itp.

Cel gromadzenia danych. Gromadzimy dane osobowe w celu polepszenia zawartości, funkcjonalności i usług świadczonych przez Vegeta.pl, by możliwie jak najpełniej zadowolić Twoje potrzeby, poinformować Cię o nowych i ciekawych zagadnieniach, usługach i funkcjach, które mogą zainteresować Cię na Vegeta.pl oraz aby przedstawić nasze produkty i usługi, a także naszych partnerów i podmiotów z nami powiązanych.

Dane, które przetwarzamy. Dostęp do strony Vegeta.pl jest nieograniczony i nie wymaga rejestracji. Możesz na własną prośbę dostawać newslettery, uczestniczyć w konkursach i loteriach z nagrodami itp. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne. Nie przetwarzamy danych osobowych poza tymi, które są rzeczywiście niezbędne do Twojej aktywności na naszej stronie. Od momentu Twojej rejestracji możemy przetwarzać następujące dane osobowe: imię i nazwisko, e-mail, numer telefonu, adres i miasto. Jeśli chcesz, możesz też wprowadzić i zezwolić nam na przetwarzanie innych, dodatkowych danych osobowych.

Możesz zrezygnować z otrzymywania promocyjnych e-maili (newsletterów, nowych powiadomień itp.) wysyłając do nas wiadomość na: podravka@podravka.pl lub możesz samodzielnie wyłączyć tę opcję zgodnie z informacją zamieszczoną w promocyjnym e-mailu.

Dane osobowe zgromadzone w czasie rejestracji w celu otrzymywania newsletterów, uczestniczenia w konkursach i grach z nagrodami nie będą widoczne dla innych użytkowników Vegeta.pl.

1. Gromadzenie i używanie Twoich danych osobowych

Podravka szanuje Twoją prywatność i przetwarza Twoje dane osobowe uczciwie i zgodnie z prawem.

Twoja zgoda. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, przekazane nam dobrowolnie i wyłącznie na podstawie Twojej zgody. Jednocześnie deklarujemy, że dane osobowe, które nam przekazałeś rejestrując się i używając strony internetowej, będą przetwarzane w celu wskazanym w niniejszej Polityce prywatności.

Bez Twojej zgody dane osobowe mogą być gromadzone i przetwarzane wyłącznie w przypadkach przewidzianych przez prawo.

Przetwarzanie danych osobowych. Przechowujemy zebrane dane osobowe w formie elektronicznej i w celu ich zabezpieczenia stosujemy środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczamy dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Ankiety i badania. Okazjonalnie przeprowadzamy ankiety i badania na naszej stronie internetowej. Informacje zgromadzone za pomocą tych ankiet i badań uważamy za poufne i wykorzystujemy je wyłącznie na potrzeby Podravki. Jedynie zbiorcze wyniki takich ankiet i badań możemy użyć do celów public relations i podzielić się nimi z Tobą na Vegeta.pl.

Gry i konkursy z nagrodami. Na stronie Vegeta.pl organizujemy różne gry i konkursy z nagrodami. Zgromadzone podczas nich dane osobowe, będą wykorzystywane wyłącznie w celu przeprowadzenia gry lub konkursu (na przykład, aby skontaktować się z Tobą w przypadku wygranej, by dostarczyć Ci nagrodę itp.).  

Gdy chcesz wziąć udział w grach i konkursach z nagrodami, prosimy Cię o wyrażenie zgody by Twoje dane osobowe zostały przekazane osobom trzecim - naszym partnerom i powiązanym podmiotom oraz innym niezbędnym osobom - wyłącznie w celu przeprowadzenia wyżej wymienionych gier i konkursów.

E-maile. Jeśli prześlesz nam wiadomość e-mail zawierającą Twoje dane osobowe, niezależnie od tego, czy wiadomość zawiera pytanie czy komentarz, użyjemy tych danych wyłącznie w celu udzielenia Ci odpowiedzi.

2. Dostęp do danych osobowych i ich usunięcie

Przechowywanie danych osobowych. Dane osobowe, które nam udostępniłeś w czasie rejestracji będą przechowywane tak długo, jak długo będzie istniała strona Vegeta.pl lub jak długo będzie istniała Twoja rejestracja. Po tym terminie Twoje dane zostaną usunięte, chyba że zezwolisz nam na dalsze przechowywanie Twoich danych osobowych.

Twój dostęp do danych osobowych. W każdym czasie możesz żądać informacji, jakie dane osobowe dotyczące Ciebie zgromadziliśmy w naszym rejestrze użytkowników oraz możesz żądać zmiany lub usunięcia wszystkich lub niektórych swoich danych osobowych. Swoją prośbę możesz wysłać do nas na adres: podravka@podravka.pl. Po otrzymaniu Twojej prośby przy użyciu rozsądnych środków potwierdzimy Twoją tożsamość, by zapobiec nieuprawnionemu przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

3. Dane osobowe innych użytkowników

W zależności od tego, z jakich funkcji naszej strony korzystasz, możemy poprosić Cię o podanie określonych danych innej osoby, w celu wykonania konkretnej usługi (np. w przypadku wysyłanie e-kartki, możesz wprowadzić imię i e-mail osoby, której chcesz wysłać e-kartkę). Te dane nie będą przetwarzane poza zakresem niezbędnym do zrealizowania wybranej przez Ciebie usługi. Te dane nie zostaną przekazane osobom trzecim, poza przypadkami wymaganymi prawem. Przekazane przez Ciebie dane innych osób zostaną usunięte niezwłocznie po zrealizowaniu wybranej przez Ciebie usługi (np. po wysłaniu przez Ciebie e-kartki).

4. Przekazywanie danych osobowych innym odbiorcom

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom, poza przypadkami, w których wyrazisz na to zgodę. W przypadku, gdy wymaga tego wybrana przez Ciebie opcja lub usługa dostępna na stronie Vegeta.pl (np. gra z nagrodami), za Twoją zgodą, Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane naszym partnerom i powiązanym podmiotom w celu zrealizowania tej usługi (np. w celu przeprowadzenia gry z nagrodami lub konkursu). W takim wypadku zapewniamy, iż nasi partnerzy i podmioty powiązane przetwarzają dane osobowe w celu zgodnym z Polityką prywatności na Vegeta.pl.

5. Polityka prywatności innych stron internetowych i osób trzecich

Na stronie Vegeta.pl znajdziesz linki do innych stron i portali. Polityka prywatności tych stron może różnić się od niniejszej Polityki prywatności. Na Vegeta.pl znajdziesz także różne gry z nagrodami i promocje produktów i usług oferowane przez naszych partnerów np. reklamodawców. W przypadku, gdy przekażesz tym portalom lub innym osobom trzecim swoje dane osobowe, niniejsza Polityka prywatności nie ma zastosowania.

Nasza strona zawiera opcje pozwalające Ci na udział w portalach społecznościowych, co może łączyć się z przekazaniem przez Ciebie tym portalom Twoich danych osobowych. Dlatego też bardzo prosimy o zapoznanie się z zasadami ochrony danych osobowych, które stosują inne portale społecznościowe (zwłaszcza związanymi z dostępem osób trzecich do Twoich danych osobowych).

6. Statystyki serwera

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.

7. Bezpieczeństwo danych

Dla zapewnienia bezpieczeństwa danych na Vegeta.pl i w celu zapewnienia wszystkim użytkownikom dostępu do zawartości i usług na Vegeta.pl, system komputerowy używa oprogramowania, które monitoruje wizyty online w sieci i rozpoznaje próby nieupoważnionego przesyłania lub zmiany danych, jak również działania, które mogą wywołać jakąkolwiek szkodę. Wszelkie próby nieuprawnionego przesyłania lub zmiany danych na Vegeta.pl są surowo zabronione.

Cookies

Strona Vegeta.pl korzysta z mechanizmu cookies.

Czym są cookies? Cookies („ciasteczka") to pliki tekstowe, które serwer zapisuje na dysku urządzenia końcowego użytkownika, dzięki czemu może go rozpoznać przy ponownym połączeniu.

Cel cookies. Gdy wchodzisz na konkretne strony na Vegeta.pl, przesyłamy cookies, które zapisywane są na Twoim komputerze i które służą do zapisywania informacji dotyczących Twoich poprzednich wizyt (np. ile razy wszedłeś na Vegeta.pl). Oznacza to, iż w czasie Twojej następnej wizyty na Vegeta.pl odczytamy dane zawartych na Twoich ciasteczkach. Ciasteczka nie zawierają żadnych Twoich danych osobowych, umożliwiają natomiast szybsze i skuteczniejsze korzystanie z informacji, danych i ustawień, z których korzystałeś w trakcie wizyty na Vegeta.pl. Nasze ciasteczka zapisane na Twoim komputerze nie mogą być wykorzystane przez inną stronę internetową, która nie należy do Vegeta.pl.

Zablokowanie cookies. Możesz zablokować otrzymywanie od Vegeta.pl cookies wybierając taką opcję w Narzędziach/Opcjach swojej przeglądarki.

Kontrola

W każdym czasie masz prawo dostępu do wszystkich Twoich danych osobowych, które otrzymaliśmy od Ciebie. Możesz żądać aktualizacji, poprawiania lub usunięcia danych osobowych (jeśli dane są nadal przechowywane w naszym zbiorze danych), oraz zapobiec dalszemu wykorzystywaniu tych danych. Jeśli chcesz skorzystać z tego prawa, wyślij nam wiadomość na adres: podravka@podravka.pl.

Linki

Czynimy wszystko co w naszej mocy by zapewnić, że wszystkie linki do innych stron oferowanych na naszym portalu przekierują Ciebie lub Twoje dziecko do stron wysokiej jakości, które nie zawierają żadnych negatywnych treści. Jednakże ze względu na dynamiczne zmiany w stronach i adresach internetowych, nie możemy zawsze zagwarantować jakości treści wszystkich stron internetowych, do których wskazujemy linki.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości dotyczących polityki prywatności Vegeta.pl lub odnoszących się do Twoich doświadczeń w użytkowaniu tej strony, prosimy o przesłanie wiadomości na adres: podravka@podravka.pl.

Zmiany Polityki prywatności

Podravka zastrzega sobie prawo zmiany powyższej Polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej Polityki prywatności lub odpowiednich zmian na tej stronie. Zmiany Polityki prywatności obowiązują od momentu ich opublikowania na niniejszej stronie internetowej.

KONTAKT W SPRAWACH POLITYKI PRYWATNOŚCI:

Podravka Sp. z o.o.
Cypryjska 72
02-761 Warszawa, Polska
tel: +48 22 427 30 10
E-mailpodravka@podravka.pl

Podziel się ze znajomymi